Köszöntöm a honlapomon!

Borkai Zsolt vagyok, Győr Megyei Jogú Város polgármestere.
Köszönöm, hogy ellátogatott weboldalamra és megtisztel figyelmével! A honlapon betekintést nyerhet munkámba, céljaimba, mindennapjaimba.

Jó böngészést kívánok!

Borkai Zsolt az idei eredményekről és a jövőről

– Saját summázata szerint milyen évet zár Gyõr polgármestere?

– Úgy gondolom, hogy a köz- és politikai életben sikereset. Nemcsak örömöket hozott azonban a 2010-es év, hanem szomorúságot is, elvesztettem édesanyámat. Azon a napon halt meg, amelyiken letettem a képviselõi esküt az Országházban. Az utóbbi másfél évben már nem tudott teljes életet élni, vigasztalom magamat azzal, hogy megváltás volt számára a halál. Mégis, aki átélte szülei elvesztését, az tudja, mekkora hiány keletkezik utánuk.

– Hogyan összegzi Gyõr fejlõdését a 2010-es évben?
– Egy város életében nem csak a fejlesztések számítanak, bár azok a leglátványosabbak, így én is azzal kezdem, milyen épített értékkel gazdagodott a város. Elkészült a sokak által régóta várt Jedlik híd, mely színvonalasan szolgálja Gyõr polgárait, s idõvel bizonyára átalakítja az ottani városrész életét. Az év nagy bejelentése pedig az, hogy az Audi nagyszabású fejlesztésbe fog Gyõrben. Azért tartom a város szempontjából kiemelten fontosnak ezt a beruházást, mert Magyarország egyik legégetõbb gondja a munkanélküliség. Ha a gyõri embereknek a továbbiakban is lesz a magyar viszonyokhoz képest jól fizetõ, korszerû munkájuk, akkor kiegyensúlyozottan élhetnek, tervezhetnek, s a város fejlõdésének a feltételei is tovább javulnak. A beruházás persze a német világcégé, ám ahhoz, hogy minket válasszanak a terjeszkedéshez, meg kellett teremtenünk az elõfeltételeket. Átalakítottuk például a szakképzés rendszerét, oktatási intézményeink – a középszintû oktatás és az egyetem – figyelembe vették a jármûipari piac igényeit. A jövõben is megõrizzük nyitottságunkat,  fogadókészségünket a munkahelyteremtõ vállalkozások elõtt. Az év harmadik fontos eseménye, hogy létrejött az önkormányzati közszolgáltató cégek egységes vállalata – ezt már 2006-ban  kezdeményeztem, de különbözõ okok miatt csak most sikerült megvalósítani –, melytõl a jogi átalakulást követõen hatékonyabb mûködést várunk.

– Milyen lehetõségeket tartogat a jövõ?
– Nem számíthatunk könnyû évre. A város bevételei érzékelhetõen csökkennek, kevesebb pénz folyik be a város kasszájába többek között a személyi jövedelemadóból vagy az illetékbõl. Hitel felvételét nem tervezzük, ezért aztán visszafogott fejlesztésekre gondolhatunk, nem akarunk felelõtlen,  kiszámíthatatlan programokba belevágni. A Jedlik hídhoz kapcsolódóan még milliárdos útfejlesztéseket kell megvalósítanunk jövõre. Folynak az Audi újabb beruházásának elõkészületei, s ennek a részeként is jobb helyzetbe akarjuk hozni a gyõri mikro-, kis- és középvállalkozásokat. Több mint 1,6 milliárd forintból épül az Agora, s él az Újváros beruházására beadott pályázatunk is.


– Mikor épül meg a multifunkciós csarnok?

– Jó lehetõség kínálkozik arra, hogy a gyõri vállalkozások által megtermelt, s ennek arányában eddig az államnak befizetett nyereség egy bizonyos részét a csarnok megépítésére használjuk fel. 2012-tõl ugyanis – amennyiben a kezdeményezésre az Európai Unió is rábólint – az öt kiemelt, úgynevezett látványsport támogatása keretében a csarnok is finanszírozható lesz ebbõl a pénzbõl. Ez a megoldás nagy terhet venne le az önkormányzat válláról, s nem sújtaná a helyi vállalkozásokat sem, csupán máshová kerülne a korábban az államnak juttatott pénzük. Tehát egyelõre a helyszín kijelölése és a tervezés van folyamatban, mindenképpen a legkedvezõbb megoldást választjuk majd.

– Az idén ön három választást is megnyert. Talán a sportban sem volt még ennyire sikeres éve.
– Valóban, aktív sportoló koromban sem fordult elõ, hogy egy esztendõben három nagy versenyben én érdemeljem ki az aranyérmet. Egykori sportolóként engem ösztönöz a nemes verseny, a gyõzelmet pedig úgy gondolom, kellõ alázattal tudom kezelni. Tisztában vagyok azzal, hogy a gyõriektõl kapott   bizalomra folyamatosan kell rászolgálni. Eljutnak hozzám a féltõ hangok is, amelyekre mindig figyelek. Az elmúlt idõszak szerencsére bebizonyította: jó háttércsapattal el lehet látni mindhárom funkciót, sõt, parlamenti jelenlétem közvetlenül szolgája a város érdekeit. De az olimpiai bizottsági elnökségemnek is van, lesz hozadéka Gyõr számára. Az tény, hogy az eddiginél kevesebb protokolláris eseményen veszek részt, de ami fontos, azt nem mulasztom el.

– Az év végi interjú zárásaként eddig mindig élt a lehetõséggel, hogy megfogalmazza újévi gondolatait.
– Azt szeretném üzenni az olvasóknak, hogy tudom, mire kötelez a bizalmuk: lépten-nyomon érzem azt is, hogy egyre erõsebb városközösség alakul ki, az emberek büszkék arra, hogy gyõriek. Azt gondolom, hogy ez a közös érzés lehet a további sikerünk egyik garanciája. Valamennyi gyõri embernek áhítatos, boldog karácsonyt kívánok, teljesüljenek a vágyaik, legyenek egészségesek és sikeresek a 2011-es esztendõben!

Forrás: Győri Közélet

  Nyomtatás Vissza
  Küldje tovább!