Köszöntöm a honlapomon!

Borkai Zsolt vagyok, Győr Megyei Jogú Város polgármestere.
Köszönöm, hogy ellátogatott weboldalamra és megtisztel figyelmével! A honlapon betekintést nyerhet munkámba, céljaimba, mindennapjaimba.

Jó böngészést kívánok!

Borkai Zsolt: „A városépítésnek folytatódnia kell!”

Gyõr Magyarország egyik legsikeresebb városa. Meggyõzõdéssel hiszem, hogy adottságai révén, az itt élõ emberek tudásával és képességeivel akkor kerül végleg a helyére Magyarországon és Európában, ha a legjobbak között emlegetik. Gyõr napjainkban pozitív példa. Úgy vált azzá, hogy a gyõriekkel öszszefogva elkezdtünk egy valódi városépítõ munkát. És a város újra él, gyarapodik, és napról napra erõsödik a pozíciója az elért teljesítmények tükrében!

AZ ÉLHETÕ GYÕR: NÉGY ÉV ALATT NEGYVENMILLIÁRD!

A 2006 óta eltelt idõben nem beszéltünk félre, hanem cselekedtünk. Mi felújítottuk a Széchenyi teret! Sõt, a Városház teret is! 5 milliárd forintos lakóutca-fejlesztési programot indítottunk, 53 kilométernyi útszakaszt újítottunk fel, közlekedési csomópontokat, körforgalmakat adtunk át. Parkolóházat építettünk és 200 új parkolóhelyet hoztunk létre. Új hidat építünk a Mosoni-Duna felett, Sziget és Révfalu között. 800 millió forintos saját beruházásból megépítettük a Barátság Sportparkot. 85 játszóteret felújítottunk, az európai uniós szabványoknak megfelelõen. A zöld környezet védelmére és ápolására, a gyerekek biztonságos játékeszközeire 621 millió forintot költöttünk! Belefogtunk a belvárosi mûemlék épületek helyreállításába. Az elmúlt négy évben Gyõr negyvenmilliárd forintot költött fejlesztésekre, az itt élõk életminõségének, kényelmének javítására. Tettük ezt úgy, hogy közben a korábbi kormányzat az adóerõ lefölözésével és az állami támogatások elvonásával közel nyolcmilliárd forintot vett el Gyõrtõl, a gyõriektõl.

MUNKAHELYMEGÕRZÉS ÉS SZAKKÉPZÉS: EGYEDÜLÁLLÓAN AZ ORSZÁGBAN!


A gazdasági recesszió hatásai Gyõrt is elérték. Tudtuk, cselekedni kell! 2009-ben és 2010-ben összesen 250 millió forintos pályázati alapot nyitottunk a gyõri mikro- és kisvállalkozásoknak arra, hogy õrizzék meg a munkahelyeket. Hogy ne küldjék el dolgozóikat, és hogy lélegzetvételhez jutva megerõsödjenek. A vállalkozóknak nyújtott mentõöv 800 gyõri munkahelymegõrzését tette lehetõvé. 800 család megélhetését tudtuk ezáltal biztosítani. Tettünk azért is, hogy befektessünk a jövõbe. Összefogásra kértük a helyi vállalkozókat, hogy egymástól vásároljanak, védjék meg a magyar árut, és teremtsenek egymásnak keresletet, új piacot. Az országban is egyedülálló ösztöndíjprogramot hirdettünk meg, amellyel elértük, hogy mára egyre több fiatal jelentkezik képzésre a hiányszakmákban. Gyõrben visszaadtuk a kétkezi munka becsületét azzal, hogy támogatjuk a fiatal szakmunkások képzését. Ezzel segítjük a helyben komoly iparûzési adót fizetõ nagyvállalatok munkaerõ-utánpótlását is. A válság enyhülésével a jövõben már a munkahelyteremtést kell támogatnunk. A szakképzéssel, az ösztöndíjrendszerrel, a területi integrált szakképzõ központ koordinációjával és a gyõri nagyvállalkozások együttmûködésével a jövõben több ezer új munkahelyet szeretnénk létrehozni a városban. Fejlesztéseinkkel Gyõr európai szinten is kiemelkedhet az innováció, a gazdaságélénkítés, a munkahelyteremtés vonatkozásában!

GYÕR BIZTONSÁGOS ÉS ÉLHETÕ VÁROS: AZ OTTHONUNK!


Önkormányzatunk támogatja a városi rendõrkapitányság bûnmegelõzõ munkáját. Finanszírozásunkból valósult meg a most már a város számos területére kiterjedõ térfigyelõ kamerarendszer. Motorcsónak, robogók és szolgálati kerékpárok beszerzésével segítettük a rendõrség munkáját. Támogatjuk a polgárõrséget, létrehoztuk a mezõõri szolgálatot. Gyõr élete felpezsdült. A városi polgárosodást, a lokálpatriotizmust erõsítik a helyi fesztiválok, színvonalas kulturális események. A fiatalos, új életszemlélet mellett õrizzük hagyományainkat, tradícióinkat, hiszen tudjuk, hogy múltunkból gyökerezik a jövõnk. Van mire büszkének lennünk, hiszen Gyõr csodálatos város, Magyarország mûemlékekben harmadik leggazdagabb települése. A színes gyõri programok a gyõri identitást erõsítik, akárcsak a szép sportsikerek. Gyõr – elsõként a hazai városok sorában – vállalta, hogy a mindenkori költségvetés egy százalékát az élõsportra fordítja. Ez magasabb minden korábbi támogatásnál.


GYÕR FEJLÕDÉSE A TÉT! FOLYTASSUK EGYÜTT A VÁROSÉPÍTÉST!

A 2010. október 3-ai önkormányzati választás tétje nem kevesebb, minthogy a 2006-ban megkezdett fejlõdés, az új önkormányzat városépítõ munkája folytatódhat-e, avagy sem! Mindaz a tervezés, beruházás és elképzelés, amelynek a kidolgozása és megvalósítása 2006 és 2010 között megkezdõdött, bizonyosan csak akkor folytatódhat, ha a közös munka és erõfeszítés, amelyet az elmúlt négy évben elvégeztünk, nem vész kárba. A városépítés csak együtt képzelhetõ el. Egy önkormányzat kevés hozzá, csak az itt élõkkel közösen sikerülhet egy nagy terv valóra váltása. És a következõ négy év tervei között a sok ezer munkahely teremtése mellett még egy komoly prioritás mindenképpen szerepel: egy igazi multifunkcionális csarnok megépítése! Egy olyan étesítményé, amely a közép-európai régióban is kiemelkedõ, gazdasági, kulturális és sportrendezvények megrendezésére egyaránt alkalmas. Amely befogadóképességével, atmoszférájával és hangulatával új jelképe lehet a fejlõdõ, a gyarapodó, a dinamikusan változó Gyõrnek!

Forrás: Győri Hét

  Nyomtatás Vissza
  Küldje tovább!